Lektion 80, Låt mig se att mina problem har blivit lösta.

”Om du är villig att se dina problem, kommer du att se att du inte har några problem. Ditt enda problem av betydelse har blivit löst, och du har inget annat. Därför måste du ha frid. Din frälsning är således beroende av att du ser detta enda problem, och att du förstår att det blivit löst. Ett enda problem, en enda lösning.”

ACIM

Du löser inte problemet genom att försöka lösa dess verkan (på utsidan).
Det du ser på bioduken nu har redan hänt, och det är resultatet av det som pågår i ditt sinne.
Problemet löser du genom att hitta orsaken till det:
I ditt sinne verkliggör du separationen. I tanken skapar du det du ser på utsidan.
Du tror att du ser kroppar. Mot dessa kroppar hyser du agg och underhåller på så vis separationen.
Förstår du att detta är orsaken till att du inte ser ljuset?

Alla problem är ett enda problem, och detta problem har en enda lösning.
När du förstår att du inte är separerad från dina systrar och bröder, när du inte längre ser kroppar, utan bara ljus och Etthet. Först då har problemet nått sin lösning.
Och då finns inget problem längre.

letmerecognizetheproblemsolved

Lektion 64, Låt mig inte glömma min funktion.

Endast genom att fullgöra den funktion som givits till dig av Gud kommer du att bli lycklig. Detta beror på att din funktion är att vara lycklig genom att använda de medel genom vilka lyckan blir oundviklig. Det finns ingen annan väg. Varje gång du väljer mellan att fullgöra eller inte fullgöra din funktion, väljer du därför egentligen om du vill vara lycklig eller inte.”

Jag funderade på det här hela dagen igår. Faktiskt så mycket att jag inte klarade av att ta till mig några budskap. Det var helt tyst när satt i stillhet och lyssnade. Som att systemet stannat av.
På kvällen kände jag intuitivt att nej, det här är menat som en vilodag. Det är därför jag inte får en text till mig. Jag ska bara vila i det som är sanningen.
Därför tänker jag att idag kan bli en vilodag även för dig, men meditera gärna över dagens lektion och vad den betyder för dig.
Vad betyder det att vara världens ljus?
Vad betyder det att förlåtelse är din funktion som världens ljus?
Hur skulle du se på förlåtelse om du inte fokuserade på kroppar, utan istället såg ljus och hur dessa ljuskroppar strålade samman?
Om vi alla är ett, finns det ens något att förlåta då?

letmenotforgetmyfunction

Repetition 1, lektion 56

Lektion 26, Mina tankar på attack attackerar min osårbarhet.

Det jag gör mot någon annan, det gör jag mot mig själv.
När jag attackerar någon annan attackerar jag således bara mig själv.
Om jag tror att jag kan attackeras är jag inte osårbar.
Om upplever att jag blir sårad kommer jag att gå till attack.
Mina tankar på attack projiceras utåt.
Detta i sin tur leder till att jag blir mottaglig för ännu en attack, vilket skapar konflikt (rädsla).
Alla dessa tankar på attack är något som pågår i mitt sinne.
Det är bara där attacken kan finnas, för kroppen attackerar inte av sig själv.
Det är i mitt sinne jag upplever mig sårad. Det är ingen annan som skadar mig.

Lektion 27, Mer än någonting annat vill jag se.

Den värld jag ser vittnar om den skrämmande naturen i den självbild jag har gjort.
Om jag vill komma ihåg vem jag är, är det nödvändigt att jag släpper denna bild av mig själv. När den har ersatts av sanningen, kommer det sanna seendet med säkerhet att ges till mig. Och med detta sanna seende kommer jag att se på världen och på mig själv med barmhärtighet och kärlek.”

Lektion 28, Mer än någonting annat vill jag se tingen på ett annat sätt.

När jag tittar på olika ting så minns jag vad jag använder dem till.
Jag vet vad jag ska göra med en stol till exempel.
Idag är jag villig att ge upp mina förutfattade meningar om alla ting.
Idag släpper jag taget om allt det jag lärt mig om alla ting i det förflutna.
En stol är fortfarande en stol, som jag kan sitta på, men jag släpper allt jag tidigare lärt in för jag vet ingenting om stolen. Den betyder ingenting.
Jag är beredd att se allt på ett nytt sätt.
Istället för att värdera alla ting kan jag ställa mig frågande till vad de är, och jag gör detta med ett helt öppet sinne. Jag tillåter varje situation att avslöja sin mening för mig, och det ljus jag ser i ett ting är samma ljus jag kommer att se i dem alla.

Lektion 29, Gud är i allt jag ser.

Gud är fortfarande överallt och i allt för evigt. Och vi som är del av Honom kommer till sist att se förbi alla skenbilder, och känna igen sanningen bortom dem alla.

Oavsett vad jag väljer att ha för benämning på Alltet, Gud är bortom ord, så är det här en energi som hela tiden är närvarande och som finns i allt.
Allt är ett. Det finns ingen separation.
När jag förstår de blir det lättare att se på hela skapelsen med ett öppet sinne.
När jag släpper taget om mina värderingar av alla ting så kommer jag att få en personlig upplevelse av vad Gud är.

Lektion 30, Gud är i allt jag ser eftersom Gud är i mitt sinne.

Det som händer utanför är ett resultat av det som händer inom mig.
Jag förstår därmed att ”problemet” kan lösas på ett ganska simpelt vis.
Vad matar jag mitt sinne med?
Vad ”ser” jag på utsidan?
Använder jag enbart mina fysiska ögon (?), för i så fall är det omöjligt att se Gud i allt.
Det sanna seendet kommer från sinnet. Det kommer inifrån.
Därför måste jag vara medveten om vad jag väljer att mata sinnet med.
Är det kärlek, eller är det rädsla?
Väljer jag kärlek ser jag förening. Väljer jag rädsla ser jag separation.

acimrep

Repetition 1, lektion 55

Lektion 21, Jag är fast besluten att se tingen på ett annat sätt.

Det jag nu ser är endast tecken på sjukdom, katastrof och död. Detta kan inte vara det som Gud skapade åt sin älskade Son.
Själva det faktum att jag ser sådana ting är bevis på att jag inte förstår Gud. Därför förstår jag inte heller Hans Son. Det jag ser säger mig att jag inte vet vem jag är.
Jag är fast besluten att se vittnesbörden om sanningen i mig istället för de vittnesbörd som visar mig en illusion om mig själv
.”

Lektion 22, Det jag ser är en form av hämnd.

För varje gång jag tänker att någon på utsidan attackerar mig så upplever jag att måste jag gå till försvar. Detta för att jag projicerar mina egna tankar och min ilska på världen. Jag har i mitt sinne skapat något på utsidan som attackerar mig.
När jag då går till attack mot världen utanför så blir det en typ av ”hämnd” på den/det som väckt min ilska.

Följdfrågan blir: gynnar det här min inre frid?
Naturligtvis inte! Vill jag ha inre frid behöver jag släppa taget om den yttre värld jag hittat på.
Jag behöver släppa taget om, och förlåta, det förflutna.
Jag kan inte längre låta mig triggas av sådant som inte är verkligt.
Jag behöver ta ansvar för mina egna tankar, för jag vet att det är jag som skapar det jag ser på utsidan.

Lektion 23, Jag kan undkomma den värld jag ser genom att ge upp tankarna på attack.

Jag har skapat världen jag ser! Alltså skapar jag det jag ser som fientligt. Det som gör att jag tänker att jag måste gå till attack. Det som gör att jag klagar över att ”allt händer mig” hela tiden”.
Jag kan sitta här och klaga hur mycket som helst. Världen kommer inte att förändras ändå.
Jag kommer att fortsätta att uppleva det som att jag blir attackerad så länge jag tror att det är något på utsidan som gör något mot mig.
Jag kommer att fortsätta att vara rädd så länge jag inte förstår att jag skapar med mina tankar.
Det är ingen annan (där ute) som får mig att må dåligt, vara rädd eller känna mig attackerad.
Det är jag själv som med mina tankar skapar upplevelsen av att jag mår dåligt, är rädd eller blir attackerad.
Det är inget på utsidan som måste förändras för att jag ska må bra.
Det är mina tankar om världen jag måste förändra.
När jag blickar utåt måste jag förstå att det är jag som skapat filmen som spelas upp på bioduken.

Lektion 24, Jag varseblir inte mitt eget bästa.

Hur skulle jag kunna förstå mitt eget bästa när jag inte vet vem jag är? Det jag tror är mitt eget bästa binder mig bara ännu starkare till illusionernas värld.
Jag är villig att följa den Vägledare Gud har givit mig för att upptäcka vad mitt eget bästa är, eftersom jag inser att jag inte på egen hand kan varsebli vad det är
.”

Lektion 25, Jag vet inte vad någonting är till för.

Det har blivit dags att närma sig ett förenat mål, och det kan bara göras genom att släppa taget om alla de konfliktfyllda mål jag satt upp.
Låt oss säga att jag vill känna inre frid. Jag vill vara lycklig.
Då behöver jag skala av allt det onödiga. Det som gör att jag kommer allt längre bort från önskat resultat.
Jag behöver inse att mina gamla mål var meningslösa. Det räcker så. Jag behöver inte värdera dem som rätt eller fel. Allt handlar om val – frid eller konflikt.

Så vad är jag är beredd att släppa taget om för fridens skull?
Kan jag släppa allt det där jag tror att jag måste göra innan jag får frid? Kan jag inte känna frid redan idag, utan att något måste uppnås först?
Måste jag alltid ha rätt, eller kan jag välja att låta den andra personen få rätt i en diskussion?

Låt mig öppna mitt sinne för världens verkliga syfte genom att ge upp det syfte jag har givit den.

namaste

Repetition 1, lektion 54

Lektion 16, Jag har inga neutrala tankar.

Allt du ser kommer från dina tankar, och eftersom dina tankar inte är neutrala ser du ingenting på ett neutralt vis.
Varje tanke du tänker resulterar antingen i kärlek eller rädsla.

Vad ser du när du tittar på dina tankar?
Märker du att det finns det ett mönster i det du tänker och det du ser på utsidan?

Lektion 17, Jag ser inga neutrala ting.

Det jag ser bär vittnesbörd om det jag tänker.”

Tanken kommer alltid först och på detta följer hur jag uppfattar tingen på utsidan.
Med andra ord, jag kan inte se några neutrala ting eftersom jag inte har några neutrala tankar.

Lektion 18, Jag är inte ensam om att uppleva verkningarna av mitt seende.

I den här världen finns en tro på separation. Vi tror att varje kropp är separat och att vi har individuella sinnen. Vi tror till och med att vi ÄR våra kroppar. Vi identifierar oss med den här behållaren som av sig själv egentligen inte kan göra någonting.
Det här är så verkligt för oss att det blir otroligt provocerande när någon säger att vi alla egentligen är ett. Det avfärdas som galenskap.
Vi vill leva kvar i illusionen.
Men sanningen kvarstår: vi har ett sinne och vi delar detta sinne, och just därför är jag inte ensam om att uppleva verkningarna av mitt seende.

Lektion 19, Jag är inte ensam om att uppleva verkningarna av mina tankar.

Jag är inte ensam i någonting. Allt jag tänker eller säger eller gör lärs ut till hela universum.”

Jag är inte ensam om att uppleva verkningarna av mina tankar, eftersom det bara finns ett sinne. Våra sinnen är förenade.
Det är därför det är så viktigt att ta reda på vad jag egentligen tänker, för det jag tänker påverkar inte bara mig. Och det jag tänker kommer på ett eller annat vis att komma tillbaka till mig. Antingen som en rejäl käftsmäll eller som något kärleksfullt, beroende på hur jag använder mina tankar.

Lektion 20, Jag är fast besluten att se.

Som det är nu ser jag inte sanningen. Jag ser separata kroppar i en värld full av rädsla.
Jag tror att andra gör saker mot mig. Saker som gör att jag måste gå i försvar.
Jag tror att det händer saker där ute. Saker som gör att jag måste gå till attack.
Men… det går att ta sig ur detta ekorrhjul.
Det gör jag genom att förändra mitt sätt att tänka.

Jag vill se den verkliga världen, och låta den lära mig att min vilja och Guds Vilja är en.”

acimrep1

Repetition 1, lektion 53

Lektion 11, Mina meningslösa tankar visar mig en meningslös värld.

Mina tankar bestämmer vilken värld jag ser.
Min värld ser ut på ett vis. Din värld ser ut på ett annat.
Vi kanske ser samma föremål, byggnader, gator och människor men vi dömer det vi ser efter vår egen mall. Allt beroende på vad vi har med oss i bagaget.
Men en sak har våra världar gemensamt – de är inte sanna. De är våra egna påhitt.

Så när det då står dig fritt att skapa vad du vill, vill du inte skapa något som får kärleken att växa istället för rädslan?

Lektion 12, Jag är upprörd därför att jag ser en meningslös värld.

Jag tror att jag blir upprörd för att jag ser allt elände i världen. Krig, mord, våldtäkter, sjukdom, katastrofer, mobbing, fattigdom, orättvisa.
Allt detta dömer jag på olika vis. Jag ger världen dess egenskaper. Jag säger att världen är sjuk och fientlig. Men världen i sig själv är… ingenting.
Världen utanför mig är ingenting. Den är meningslös.
Men så länge jag är i den här kroppen så kommer världen att finnas där.
Jag kan då göra den till en angenämare plats att vara på genom att välja vad jag vill ha i den. Ibland kan det räcka med att bara acceptera att saker & ting är som de är just nu.
I acceptansen sker många mirakel.

Lektion 13, En meningslös värld framkallar rädsla.

Det totalt vansinniga framkallar rädsla eftersom det inte alls går att lita på och inte erbjuder någon grund till tillit. Ingenting i galenskapen går att lita på. Den erbjuder ingen trygghet och inget hopp. Men en sådan värld är inte verklig. Jag har givit den illusionen av verklighet, och har lidit på grund av att jag trott på den. Nu väljer jag att ge upp denna övertygelse, och sätta min tillit till verkligheten. Genom att välja detta kommer jag att undgå alla verkningar av rädslans värld, eftersom jag erkänner att den inte existerar.”

Lektion 14, Gud skapade inte en meningslös värld.

Gud skapade inte den här världen över huvud taget.
Skaparen av världen jag ser med mina fysiska ögon är jag själv.
Allt som inte är kärlek, glädje och ljus, det är sådant jag skapat själv.

Lektion 15, Mina tankar är bilder jag gjort.

Vad jag än ser återspeglar det mina tankar. Det är mina tankar som talar om för mig var jag är och vad jag är.”

Sant seende har ingenting med det jag ser på utsidan att göra.
Sant seende sker inte genom kroppens ögon.
Jag tror att det jag ser är på riktigt, men det är bara illusioner.
Jag tror att jag ser eftersom det är den funktion jag gett de fysiska ögonen.
Men det jag ser med mina fysiska ögon är bara bilder jag skapat via de tankar jag tänker.

acimrep152

Repetition 1, lektion 52

Lektion 6, Jag är upprörd därför att jag ser någonting som inte finns.

Alla de här upprördheterna kommer sig av att jag inte är här och nu.
Jag är någon annanstans i tanken.
När jag betraktar mitt sinne ser jag något som hänt tidigare och tar för givet att det kommer att upprepas igen. Det kommer det också att göra eftersom jag tillåter det att göra det.
På detta vis är jag aldrig helt neutral för jag kommer alltid att koppla platser, saker och människor till det förflutna.

Lektion 7, Jag ser bara det förgångna.

Allt jag ser kopplar jag till något som hänt tidigare.
Jag blir upprörd för att jag ser någonting, som egentligen inte finns.
Jag är fast i den här världens illusion om tid.
Därför kan jag inte vara helt neutral när jag betraktar en sak eller när jag träffar en annan människa. Jag dömer på något vis, i alla situationer.
Jag ser bara det förgångna.

Lektion 8, Mitt sinne är helt upptaget av tankar på det förgångna.

Den här tanken är naturligtvis anledningen till att du bara ser det förgångna. Ingen ser egentligen någonting. Man ser bara sina egna tankar som projicerats utåt.

Jag är fast i tidens illusion, och förstår inte att nuet är den enda tid som finns.
Hade jag varit i nuet skulle jag inte kunna bli rädd, arg, irriterad, deprimerad eller ledsen.
Jag skulle inte bli upprörd för något alls, för det finns inget att bli upprörd över.
De tankar jag har är således inte verkliga.

Lektion 9, Jag ser ingenting som det är nu.

Jag behöver inse att jag ingenting förstår för att göra mina gamla tankegångar ogjorda.
Jag behöver inse att jag bara kan se det som är NU.
I detta väljer jag således att se eller att inte se.
Om jag ser det förgångna ser jag inte, eftersom det förgångna inte finns längre. 

Lektion 10, Mina tankar betyder ingenting. 

Det jag tror att jag tänker är inte verkligt, alltså betyder mina tankar ingenting.
De är meningslösa.
Tänk att en dag vara så avskalad från allt att du ser igenom alla illusioner.
Du påverkas inte längre av dramat utanför, för det finns inget drama utanför. Det är något du hittat på.
Du vet att du var skaparen av allt detta, men nu är du ett med alltet – där allt bara är.
acimrep1