Lektion 243, Idag skall jag inte döma någonting som sker.

”Fader, idag låter jag skapelsen vara fri att vara sig själv. Jag ärar alla dess delar, i vilka jag är en del. Vi är ett, eftersom varje del innehåller minnet av Dig, och sanningen måste lysa i oss alla som ett.”

– En Kurs i Mirakler

Jag ser träden, men jag ser ännu inte hela skogen.
Jag ser droppen, men ännu inte hela havet.
Jag är medveten om detta, att jag ännu inte ser helheten utan bara delar av den.
Men när jag ärar helhetens alla delar en och en, utan att döma, ser jag tydligare min del i allt.
Jag accepterar min roll i det stora hela.
Jag accepterar min broders roll.
Och tillsammans utgör vi helheten, och Gud.

Sat Nam ❤
/Parameshwari

IMG_3405

Lektion 237, Nu vill jag vara som Gud skapade mig.

”Idag skall jag acceptera sanningen om mig själv. Jag skall stå upp i härlighet, och låta ljuset i mig lysa över världen hela dagen. Jag för till världen budskapet om frälsning som jag hör när Gud min Fader talar till mig. Och jag ser den värld som Kristus vill att jag skall se, medveten om att den gör slut på den bittra drömmen om döden; medveten om att den är min Faders kallelse på mig.”

– En Kurs i Mirakler

När jag öppnar ögonen så ser jag något annat än vad jag såg igår.
Jag ser något annat, för att jag bytte ut min dömande tanke mot en kärleksfull.
Jag ser mina systrar och bröder som jämlikar, inte som några jag måste tävla emot.
Jag jämför mig inte heller med dem, för jag vet att vi alla fått unika gåvor här på jorden.
Jag ser inte sjukdom och svaghet, jag ser bara rop efter kärlek.
Jag ser med tacksamhet på det jag möter i varje stund.
Jag tackar till och med för de svårigheter jag möter, för jag vet att där finns lärdom att hämta.
Jag ser ljuset där jag förr såg mörker, för ljuset finns i allt omkring.
Jag ser förening, för allt är ett.
Jag ser mig som Guds skapelse, för jag förnekar inte längre min sanna Identitet.

Sat Nam ❤
/Parameshwari

IMG_3358

Lektion 236, Jag råder över mitt sinne, som jag ensam måste råda över.

”Jag har ett rike som jag måste råda över. Ibland verkar det som om jag inte alls är dess kung. Det tycks dominera mig, och tala om för mig vad jag skall tänka, och vad jag skall göra och känna. Och ändå har det givits till mig för att tjäna vilket syfte som jag än varseblir i det. Mitt sinne kan endast tjäna.”

– En Kurs i Mirakler

Du kan bara tänka en tanke åt gången, och du är fri att välja vilken denna tanke skall vara.
Du är fri att välja vad du skall tänka just nu.
Vill du då inte tänka en tanke som ger frid i sinnet?
Vill du inte tänka en tanke som öppnar dörrar och skapar nya möjligheter?
Vill du inte ge alla dina tankar till anden, som omvandlar dem till kärlek?
Kärlek i tanke, ord och handling.

Du styr över vad du tänker.
Du styr över ifall du skall se världen som en kärleksfull, eller som en skrämmande, plats.
Du styr.
Vill du då inte tänka en tanke som befriar dina bröder och systrar?
Vill du inte tänka en tanke som befriar dig?
Vill du inte tänka en tanke som enbart sprider kärlek?

Kärlek & frid ❤️
/Parameshwari

”Rule your mind or it will rule you.”

Buddha

IMG_3377

Lektion 235, Gud i Sin barmhärtighet vill att jag skall räddas.

”Jag behöver bara se på allt som tycks skada mig, och med fullkomlig visshet försäkra mig själv: ”Gud vill att jag skall räddas från detta”, för att helt enkelt se det försvinna. Jag behöver bara komma ihåg att min Faders Vilja för mig är enbart lycka, för att upptäcka att enbart lycka har kommit till mig.

– En Kurs i Mirakler

Det enda som hindrar mig från att bli räddad är mitt eget sinne, mina egna tankar.
När mitt sinne blir ett med Guds, blir jag också fri från det som egot skapat.
Jag blir fri från skuld, skam och sjukdom.
Jag blir fri från tankar som fått mig att känna mig oälskad och ensam.
Och i detta befriar jag också mina systrar och bröder från de domar jag kastat mot dem.
När jag till fullo förstår att jag är skapad av Guds Kärlek, att jag ÄR Guds Kärlek, då är jag fri från ”synden”, för då förstår jag att att det inte ens finns någon synd. Det var bara något jag i tanken hittade på, när jag trodde på separationen.

Sat Nam ❤️
/Parameshwari

IMG_3362

Lektion 234, Fader, idag är jag Din Son igen.

”Vi tackar dig, Fader, för att vi inte kan förlora hågkomsten av Dig och Din Kärlek. Vi förstår att vi är trygga, och tackar för alla de gåvor Du har skänkt oss, för all den kärleksfulla hjälp vi fått, för Ditt eviga tålamod, och för Ordet som Du givit oss att vi är räddade.”

– En Kurs i Mirakler

Så vaknar du ur drömmen. Gnuggar gruset ur ögonen.
En ny dag har kommit, där du får möjlighet att se allt ur ett nytt perspektiv.
Färgerna har blivit starkare. Allt vibrerar av liv.
Du ser ljuset som strålar från din broder. Ljuset som finns i alla. Ljuset som förenar oss alla.
Och kärleken strålar ut från ditt hjärta. Den strålar ut och reflekteras tillbaka till dig.
Det är Guds gåva till dig, att allt du ger ges tillbaka till dig och att kärlek är allt du är.
Varje dag är ett mirakel. Det är ett val du gör, och du kan välja att leva i denna kärlek varje dag genom att släppa det du skapade i drömmen.

Kärlek & frid ❤
/Parameshwari

IMG_3356

Lektion 232, Min Fader, var i mitt sinne hela dagen.

Tema: Frälsning

”Min Fader, var i mitt sinne när jag vaknar och lys över mig hela dagen i dag. Låt varje minut vara en stund då jag är hos Dig. Och låt mig inte glömma att varje timme tacka Dig för att Du har stannat kvar hos mig, och alltid kommer att finnas där för att höra när jag ropar på Dig och svara mig. När kvällen kommer, låt alla mina tankar fortfarande gå till Dig och Din Kärlek. Och låt mig sova i visshet om min trygghet, säker på Din omsorg, och lyckligt medveten om att jag är Din Son.”

– En Kurs i Mirakler

Gud är alltid med dig. Han har aldrig lämnat din sida.
När du tror att Gud inte är där, är det du själv som med sinnet vandrat någon annanstans.
För att vara med Gud behöver du ständigt ställa in sinnet på att vara i denna stund.
På morgonen, när du vaknar. I duschen. När du mediterar. När du äter. När du tränar. På kvällen, innan du somnar.
Tacka för alla de gåvor som givits dig. Tona in i den kärlek som är du.
Det är som med träning. Den måste underhållas för att bestå, och samma sak är det med sinnet. Det måste stillas varje dag, för att inte egot skall få fritt spelrum.
Guds frid kommer inte som ett brev på posten. Du måste hängivet föra sinnet mot Gud, för att inte hypnotiseras av den här världens illusioner. Det komner förvisso att bli lättare, men den dagliga hängivenheten kan du inte släppa taget om. Du kommer inte att vilja göra det heller, för glädjen som härstammar från Källan kommer alltid att väga tyngre än de falska ljusglimtar som kommer från illusionen.

Sat Nam ❤
/Parameshwari

”Frälsningen gör ogjort i den bemärkelsen att den inte gör någonting genom att den inte stödjer drömmarnas och illviljans värld. På så sätt låter den illusionerna försvinna. Genom att inte stödja dem, låter den dem helt enkelt i tysthet bli till stoft.”

– En Kurs i Mirakler

varimittsinne

Lektion 228, Gud har inte fördömt mig. Inte jag heller.

”Fader, jag misstog mig i fråga om mig själv, eftersom jag inte förstod Källan Som jag kom  ifrån. Jag har inte lämnat den Källan för att gå in i en kropp och för att dö. Men helighet förblir en del av mig, liksom jag är del av dig. Och mina misstag i fråga om mig själv är drömmar. Jag låter dem försvinna idag. Och jag är redo att ta emot endast Ditt Ord för vad jag verkligen är.”

En Kurs i Mirakler

För var dag som går skalar du av lager efter lager.
Du förlåter dig själv. Du förlåter din broder.
Och när du förlåtit förstår du att allt bara var en dröm.
Du förstår att det egentligen inte fanns någonting att förlåta.
Synden är en illusion. Det du dömer är en illusion. Tiden är en illusion.
Kvar finns Kärleken, som fyller hela ditt väsen.
Kvar finns ditt sanna jag, förenad med sin Källa.

Sat Nam ❤
/Parameshwari

”Förlåtelsen varseblir att det som du trodde att din broder gjorde mot dig inte har skett. Den förlåter inte synder och gör dem verkliga. Den ser att det inte fanns någon synd.”

En Kurs i Mirakler

IMG_3031