Lektion 47, Gud är styrkan jag förlitar mig på.

Utan Gud kan jag inte göra någonting.
Jag tror förstås att jag kan det men när jag fattar egna beslut, utan att lyssna till min Guide,  utvecklas det ofta till bekymmer.
Egenfattade beslut blir till rädsla, tvekan och oro. En känsla av att var det här verkligen rätt?!
Hur många gånger har jag inte struntat i Gud och gjort det som jag tror blir bäst för mig, för att sedan sitta där lite skamset tre veckor senare när jag inser att jag gjort ett misstag.
Hade jag istället lyssnat inåt så hade jag fått veta exakt vad jag skulle göra.
Kanske skulle jag inte gjort något alls.

Eller som det står i dagens lektion:

Det är uppenbart att varje situation som förorsakar dig bekymmer associeras med känslor av otillräcklighet, för annars skulle du tro att du framgångsrikt skulle kunna hantera situationen. Det är inte genom att förlita dig på dig själv som du kommer att få självförtroende. Men Guds styrka i dig är framgångsrik i allt.

I mitt sinne finns en plats av trygghet och frid.
Det är på denna plats jag finner Guds styrka.
Här och endast här finner jag de sanna svaren.
Så i varje situation jag står inför vänder jag mig till Källan och säger:
Gud är styrkan jag förlitar mig på.”
Sedan lyssnar jag… och kommer att få svar.

Namaste ❤

Godisthestrengthinwhichitrust

Lektion 46, Gud är kärleken i vilken jag förlåter.

Vad innebär förlåtelse för dig?

Fundera på det en stund innan du läser vidare.

Godistheloveinwhichiforgive

Om du är som de flesta av oss, som fortfarande lever kvar i separationen, så betyder förlåtelse ungefär att säga till den som gjort dig illa ”jag förlåter dig om ………….., du inte gör om det igen…, om du lovar att… ” eller fyll i något annat passande på den streckade raden.
Kanske kan du inte förlåta alls. Det som hänt ter sig oförlåtligt.
Eller så säger du att du förlåtit, fast att du i ditt hjärta inte gjort det. Du tror att du gjort det, sedan möter du den som gjort dig illa på stan och känner det där hugget i mellangärdet. Du inser att du inte alls har förlåtit, för allt kommer över dig lika starkt som det gjorde den gång det inträffade.
Oavsett hur det ser ut (och oavsett vad det icke förlåtna handlar om) är det här inte att förlåta eftersom du bär med dig det som en boja runt foten hela livet. Du är fast i ditt eget fängelse så länge du inte förlåter allt, och då menar jag allt.
Så länge något är ”oförlåtligt” bär du ilska inom dig. Så länge du känner bitterhet inför vad någon gjort så lever du kvar i det förflutna.
Du kan inte leva här och nu och samtidigt inte ha förlåtit.

Att förlåta betyder inte att du tycker att det som inträffat, eller det som den andra personen gjort, är okej. Det kan vara hur ohyggligt som helst.
Att förlåta innebär att du inte går och bär omkring på agget längre. Du har helt enkelt släppt taget om gårdagen. Och här måste du börja med att förlåta dig själv, för det finns egentligen ingen annan att förlåta eftersom det inte finns någon separation.

Så… jag ställer frågan en gång till:
Vad innebär förlåtelse för dig?
Kan du säga ”jag förlåter dig” till din broder och faktiskt mena det?

Jag avslutar med den inledande texten till dagens lektion, som så fint beskriver vad sann förlåtelse är:

Gud förlåter inte eftersom Han aldrig har fördömt. Och det måste finnas ett fördömande innan förlåtelse är nödvändig.
Förlåtelse är vad den här världen verkligen behöver, men detta beror på att det är en värld av illusioner. De som förlåter befriar således sig själva från illusioner, medan de som vägrar att ge förlåtelse binder sig själva vid dem. På samma sätt som du endast fördömer dig själv, förlåter du endast dig själv.
Men även om Gud inte förlåter är ändå Hans Kärlek grunden för förlåtelsen. Rädsla fördömer och kärlek förlåter. Förlåtelsen gör således det ogjort som rädslan har framkallat, och återför sinnet till medvetenheten om Gud. Av den anledningen kan förlåtelse i sanning kallas frälsning. Den är det medel genom vilket illusionerna försvinner.

Lektion 45, Gud är sinnet med vilket jag tänker.

På samma sätt som du är del av Guds Sinne, är dina tankar del av Guds sinne.

Vad tänker du på?
Tänker du på problem? På människor omkring dig som inte gör som du vill?
Tänker du på hur du ska ta dig ur en omöjlig situation?
Ligger du sömnlös i ett virrvarr av tankar?
På jakt efter den ultimata lösningen.

Vad hindrar dig från att finna frid?
Vad hindrar dig från att se bortom illusionen utanför?

Vad händer om du väljer att se bortom alla dessa tankar på problem?
Problem som inte ens existerar.

Gud är inte därute någonstans.
Gud är i ditt sinne.
Gud är sinnet med vilket du tänker,
när du slutar att lyssna på det som egot viskar i ditt öra.
När du lyssnar till Gud, istället för till kaos,
släpper du taget om illusionen du ”ser” på utsidan.
Du förstår att det bara finns ett enda sinne.
Sinnet som du delar med Gud.

Kan du försöka finna dina sanna tankar idag?
De tankar som aldrig lämnat sin Källa.

Godisthemind

Lektion 44, Gud är ljuset i vilket jag ser.

I En kurs i mirakler lär vi oss att det bara finns två tankesystem – kärlek eller rädsla.
När jag väljer kärlek ser jag ljus.
När jag väljer rädsla ser jag mörker.
Jag kan bara se i ljuset,
och Gud är ljuset i vilket jag ser.

Varje dag frågar jag mig själv:
Ser jag genom Guds ögon,
eller har mörkret dolt min sikt?
Dömer jag det jag ser,
eller ser jag ljuset i alla jag möter?

När jag minns vem jag är,
minns jag också vem min broder är.
Jag inser att ljuset finns i mig och inte utanför.
Jag förstår att kärlek är ett val jag gör varje dag.
Det är ett val jag gör nu.

Godisthelightinwhichisee

Lektion 43, Gud är min Källa. Jag kan inte se åtskild från Honom.

Du kan inte se åtskild från Gud, eftersom du för evigt är ett med Gud.

Falsk varseblivning kommer av att lyssna till egot.
Det är då du tror att världen är orättvis, farlig och full av konflikter.
Du använder bara dina fysiska ögon när du betraktar det som sker på utsidan.

Helad varseblivning leder dig mot förlåtelse.
Du lyssnar till din inre guide som vägleder dig mot din frälsning,
mot helande och sant seende.
Du ser bortom kroppar och fysiska föremål.
Du börjar förstå vem du i sanning är.

När du så blir ett med Gud förstår du att i denna Etthet behövs ingen förlåtelse längre,
för det finns ingenting att förlåta.
Allt är en enhet, och separationen är ett minne blott.
Du tänker med Guds sinne.
Du ser det Gud ser.

Godismysource

Lektion 42, Gud är min styrka. Sant seende är Hans gåva.

Din resa genom tid och rum är inte lämnad åt slumpen. Du kan inte annat än att vara på rätt plats vid rätt tid. Sådan är Guds styrka. Sådana är Hans gåvor.

/Från lektion 42, ACIM

Gud är din styrka eftersom utan Gud kan du inte göra någonting.
Du kan inte hela ditt sinne utan Gud.
Du kan inte förstå att du är ett med din broder utan Gud.

Sant seende är omöjligt utan Gud.
Det du ser med dina fysiska ögon är blott en illusion.
När du sträcker ut kärlek är det Gud som agerar genom dig.
När du skriver den här texten är det Gud som ”talar” genom dig.

Gud är allestädes närvarande,
och när du vet detta är du aldrig mer ensam.
Du kommer aldrig mer att behöva söka efter svar utanför dig.
Gud är din eviga Källa.

Godismystrength

Sat Nam ❤

Lektion 41, Gud går med mig vart jag än går.

Djupt inom dig finns allt som är fullkomligt, färdigt att stråla genom dig och ut i världen. Det kommer att bota all sorg och smärta och rädsla och förlust, eftersom det kommer att hela sinnet som trodde att dessa ting var verkliga, och som led på grund av sin lojalitet mot dem.

/Från lektion 41, ACIM


Du är inte ensam.

Du har aldrig varit ensam.
Du har alltid varit förenad med Källan.
Blott genom att vända dig inåt har du haft tillgång till trygghet och svar.
Detta glömde du någonstans på vägen,
men inom dig finns denna vetskap kvar.
Du vet att världen utanför inte är sanningen.
Du vet att det finns något mer.
Något större.
Något vackrare.
Något sannare.
En värld bortom rädsla och konflikt.
Där enbart ljus och kärlek existerar.
Och du behöver inte leta längre,
för du är redan hemma.
Du är förenad med din skapare, med Gud.

Godgoeswithme