Repetition 1, lektion 59

Lektion 41, Gud går med mig vart jag än går.

Du är inte ensam.
Du har aldrig varit ensam.
Du har alltid varit förenad med Källan.
Blott genom att vända dig inåt har du haft tillgång till trygghet och svar.
Detta glömde du någonstans på vägen,
men inom dig finns denna vetskap kvar.
Du vet att världen utanför inte är sanningen.
Du vet att det finns något mer.
Något större.
Något vackrare.
Något sannare.
En värld bortom rädsla och konflikt.
Där enbart ljus och kärlek existerar.
Och du behöver inte leta längre,
för du är redan hemma.
Du är förenad med din skapare, med Gud.

Lektion 42, Gud är min styrka. Sant seende är Hans gåva. 

Gud är din styrka eftersom utan Gud kan du inte göra någonting.
Du kan inte hela ditt sinne utan Gud.
Du kan inte förstå att du är ett med din broder utan Gud.
Sant seende är omöjligt utan Gud.
Det du ser med dina fysiska ögon är blott en illusion.
När du sträcker ut kärlek är det Gud som agerar genom dig.
När du skriver den här texten är det Gud som ”talar” genom dig.
Gud är allestädes närvarande,
och när du vet detta är du aldrig mer ensam.
Du kommer aldrig mer att behöva söka efter svar utanför dig.
Gud är din eviga Källa.

Lektion 43, Gud är min Källa. Jag kan inte se åtskild från Honom.

Du kan inte se åtskild från Gud, eftersom du för evigt är ett med Gud.

Falsk varseblivning kommer av att lyssna till egot.
Det är då du tror att världen att världen är orättvis, farlig och full av konflikter.
Du använder bara dina fysiska ögon när du betraktar det som sker på utsidan.

Sann varseblivning leder dig mot förlåtelse.
Du lyssnar till din inre guide som vägleder dig mot din frälsning,
mot helande.
Du ser bortom kroppar och fysiska föremål.
Du börjar förstå vem du i sanning är.

När du så blir ett med Gud förstår du att i denna Etthet behövs ingen förlåtelse längre,
för det finns ingenting att förlåta.
Allt är en enhet, och separationen är ett minne blott.
Du tänker med Guds sinne.
Du ser det Gud ser.

Lektion 44, Gud är ljuset i vilket jag ser.

I En kurs i mirakler lär vi oss att det bara finns två tankesystem – kärlek eller rädsla.
När jag väljer kärlek ser jag ljus.
När jag väljer rädsla ser jag mörker.
Jag kan bara se i ljuset,
och Gud är ljuset i vilket jag ser.

Varje dag frågar jag mig själv:
Ser jag genom Guds ögon,
eller har mörkret dolt min sikt?
Dömer jag det jag ser,
eller ser jag ljuset i alla jag möter?

När jag minns vem jag är,
minns jag också vem min broder är.
Jag inser att ljuset finns i mig och inte utanför.
Jag förstår att kärlek är ett val jag gör varje dag.
Det är ett val jag gör nu.

Lektion 45, Gud är sinnet med vilket jag tänker.

Gud är inte därute någonstans.
Gud är i ditt sinne.
Gud är sinnet med vilket du tänker,
när du slutar att lyssna på det som egot viskar i ditt öra.
När du lyssnar till Gud, istället för till kaos,
släpper du taget om illusionen du ”ser” på utsidan.
Du förstår att det bara finns ett enda sinne.
Sinnet som du delar med Gud.

happy

Repetition 1, lektion 58

Lektion 36, Min helighet omsluter allt jag ser.

 Jag är helig eftersom mitt sinne är en del av Guds.
Det finns bara ett sinne,
och därför måste min helighet omsluta allt jag ser.

Varseblivningen av den verkliga världen kommer från min helighet. När jag har förlåtit, ser jag inte längre mig själv som skyldig. Jag kan acceptera oskulden som är sanningen om mig.”

Lektion 37, Min helighet välsignar världen. 

Du är helig.
Du är helig eftersom du skapades av Gud.
Det du uppfattar som flera är egentligen ett.
Ett enda sinne.
Din broder är du, och du är din broder.

På jorden utmärker sig sinnet som flera personligheter,
men allt är en del av det stora hela.
Hur kan du inte älska din broder när du vet detta?

När du sträcker ut din helighet välsignar du inte bara den broder du tittar på.
Du välsignar allt.
Du ser din broder, som den han är.
Du ser allt, som det i sanning är.
Du ser att det bara finns frid,
att allt du kan ge och ta emot är kärlek.
Och du vet att du är ett med allt detta.
Du är ett med din broder.
Du är ett med Gud.

Lektion 38, Det finns ingenting min helighet inte kan göra.

Du är helig för att du vet att du är ett med Gud.
Och då vet du också att svaren inte finns utanför dig.
Alla svar du söker finns inom dig.
Du vänder dig till Gud istället för till Google.

När du vet att du är helig så ser du ljuset i alla.
Din kropp är den kommunikationslänk som kan få andra att vakna upp och helas.
Detta är vad kroppen är till för här.
Länken, genom vilken Guds kraft manifesteras.
Det är således inte du som helar någon.
Som healer vet du att du bara är ett redskap.
Du är hängiven din uppgift och finner glädje bara i att vara en kanal för Guds kärlek.

Lektion 39, Min helighet är min frälsning.

 Eftersom min helighet räddar mig från all skuld är insikten om min helighet insikten om min frälsning. Det är också insikten om världens frälsning. När jag väl har accepterat min helighet, kan ingenting göra mig rädd.”

Lektion 40, Jag är välsignad som Guds son.

Precis som jag är av Gud, är du av Gud.
Det är ingen skillnad.
Vi är ett
Skapade ur samma källa.
Vad som just nu kan tyckas skilja oss åt är att jag verkar ha tagit mig en bit högre upp på stegen.
Jag har inte längre någon kropp.
Det betyder inte att du befinner dig längre ner.
Ingen står högre än någon annan.
Det bara verkar så i den här världen, där allt graderas.
Du ser kroppar, och det begränsar dig.
Du låter din egen kropp begränsa dig, istället för att se bortom den.
Mina egenskaper har även du.
Inget hindrar dig från att vara lycklig och trygg.
Inget hindrar dig från att känna frid.
Även du kan se ljuset i din broder.
Sätt inte begränsningar på dig själv.
När du lyssnar till din skapare, istället för att söka på utsidan, så har du alla svar.
Du ser inte längre kroppar.
Du ser ingen separation.
Du vet att du redan är fullkomlig.

varbergacim

Livsuppgiften

Rafael

I fredags, efter att jag drog kortet här ovan, fick jag ett meddelande till mig.
Jag skriver nu exakt det jag antecknade i min tanke- och reflektionsbok efteråt:

Rafael säger (ännu en gång) till mig att jag skall arbeta med healing. 
Healing och att kanalisera helande budskap.
Helandet är ett ständigt återkommande tema. Och precis som jag fick reda på att mitt namn Parameshwari betyder healer, någon som hjälper andra att ”vakna upp” så behöver jag kanske själv vakna upp och börja forma någon slags plan över hur jag skall gå till väga framöver.
Det här är det enda som känns helt rätt varje gång jag får det till mig.
När det kommer till yogan till exempel så får jag alltid kalla fötter. 
Yogan är mitt eget redskap, en del av mitt dagliga liv, men jag ska inte lära ut det. Åtminstone inte i traditionell form.
Och precis när jag skriver detta börjar det bränna intensivt i mina handflator, som för att bekräfta ytterligare. Tack!

Rafael kontaktade mig förstå gången för ett antal år sedan. Sedan dess har han varit ”min” ängel, eller guide om du så vill. Det han sagt om healing har även bekräftats flera gånger av min yogalärare/mentor, som gav mig mitt namn Parameshwari.
Så ja, jag har vetat hela tiden att jag på något vis ska arbeta med healing. Däremot har jag inte vetat hur jag ska gå vidare, och det gör jag fortfarande inte ska jag erkänna.
Det jag vet är att jag fått rådet att ta detta året som ett år av att skriva och dela med mig av ACIM 365, jag ska meditera mycket, lita till min intuition, kanalisera budskap och sända ut helande energier.
Om jag gör detta så kommer vägen att visa sig för mig, och jag känner tillit till detta.
Fast mycket hänger förstås på mig. Inget kommer serverat på silverfat. Jag vet att jag i sinom tid måste kasta mig ut, ta språnget ut i det okända.
Jag har varit för rädd för att lita till min egen förmåga. Trott att jag måste vara mer påläst eller ha fler diplom så att jag skall bli tagen som seriös. (Det är lätt att bli avfärdad som kvacksalvare i den här branschen.) Men varje gång jag går in för att leta efter någon kurs känns det fel. Magkänslan skriker nej och jag hör den lugna rösten som säger du behöver inte det där. Du vet redan vad du ska göra. Lita till din egen förmåga.
Jag har förvisso Reikin med mig sedan tidigare och det är bra som grund, men när jag väl kommer igång så kommer jag att arbeta intuitivt och på det vis som passar bäst just för stunden.

Nu lämnar jag detta frö att gro i lugn och ro. 
Sat Nam

Repetition 1, lektion 57

Lektion 31, Jag är inte offer för den värld jag ser.

 Hur många gånger i livet har det inte känts som att jag blir testad.
Alltid är det någon eller något utanför stör min frid.
Jag undrar varför ingenting går som jag vill.
Varför alla är så otrevliga.

Hur många gånger har vi inte alla inte skyllt på yttre omständigheter?
Gjort oss till offer för saker vi tror pågår på utsidan.
Där ”någon annan” alltid är orsaken till att vi blir upprörda.

När jag tillämpar denna lektion så försöker jag hela tiden att vara medveten om mina tankar.
Vad tänker jag egentligen, som skapar det jag ser på utsidan?

Lektion 32, Jag har hittat på den värld jag ser.

Jag har hittat på det fängelse i vilket jag ser mig själv. Allt jag behöver göra är att förstå detta och jag är fri.”

Jag äger mina problem. Jag äger dem eftersom det är jag som har skapat dem.
På den stora bioduken ser jag allt det jag tänker.
Är det frid jag vill uppnå och inte ser det, ja då är det upp till mig att identifiera de tankar som skapar det jag inte vill ha och ersätta dem med det jag vill ha istället.

Lektion 33, Det finns ett annat sätt att se på världen. 

Jag ser på världen utanför. Lägger t ex märke till när jag tänker att någon annan gör något mot mig, eller när jag tycker att det är någon annan som måste ändra sig för att jag ska må bra.
Jag fångar in dessa tankar, tar ett djupt andetag och säger för mig själv:
Det finns ett annat sätt att se på detta.”
Det finns ett annat sätt att se på världen.
Jag har alltid ett val. Kärlek eller rädsla.

Lektion 34, Jag skulle kunna se frid istället för detta.

När jag ser världen som en frihetens plats, inser jag att den återspeglar Guds lagar istället för de regler jag hittade på som den skulle åtlyda. Jag kommer att förstå att frid, inte krig, bor i den. Och jag kommer att varsebli att frid också bor i hjärtat på alla som delar denna plats med mig.

Lektion 35, Mitt sinne är del av Guds. Jag är mycket helig.

När jag delar världens frid med mina bröder börjar jag förstå att denna frid kommer från djupt inom mig själv. Den värld jag ser på har fått min förlåtelses ljus, och lyser förståelse tillbaka på mig, I detta ljus börjar jag se det som mina illusioner om mig själv har dolt. Jag börjar förstå heligheten i alla levande ting, inklusive mig själv, och deras etthet med mig.”

acimrep1

Repetition 1, lektion 56

Lektion 26, Mina tankar på attack attackerar min osårbarhet.

Det jag gör mot någon annan, det gör jag mot mig själv.
När jag attackerar någon annan attackerar jag således bara mig själv.
Om jag tror att jag kan attackeras är jag inte osårbar.
Om upplever att jag blir sårad kommer jag att gå till attack.
Mina tankar på attack projiceras utåt.
Detta i sin tur leder till att jag blir mottaglig för ännu en attack, vilket skapar konflikt (rädsla).
Alla dessa tankar på attack är något som pågår i mitt sinne.
Det är bara där attacken kan finnas, för kroppen attackerar inte av sig själv.
Det är i mitt sinne jag upplever mig sårad. Det är ingen annan som skadar mig.

Lektion 27, Mer än någonting annat vill jag se.

Den värld jag ser vittnar om den skrämmande naturen i den självbild jag har gjort.
Om jag vill komma ihåg vem jag är, är det nödvändigt att jag släpper denna bild av mig själv. När den har ersatts av sanningen, kommer det sanna seendet med säkerhet att ges till mig. Och med detta sanna seende kommer jag att se på världen och på mig själv med barmhärtighet och kärlek.”

Lektion 28, Mer än någonting annat vill jag se tingen på ett annat sätt.

När jag tittar på olika ting så minns jag vad jag använder dem till.
Jag vet vad jag ska göra med en stol till exempel.
Idag är jag villig att ge upp mina förutfattade meningar om alla ting.
Idag släpper jag taget om allt det jag lärt mig om alla ting i det förflutna.
En stol är fortfarande en stol, som jag kan sitta på, men jag släpper allt jag tidigare lärt in för jag vet ingenting om stolen. Den betyder ingenting.
Jag är beredd att se allt på ett nytt sätt.
Istället för att värdera alla ting kan jag ställa mig frågande till vad de är, och jag gör detta med ett helt öppet sinne. Jag tillåter varje situation att avslöja sin mening för mig, och det ljus jag ser i ett ting är samma ljus jag kommer att se i dem alla.

Lektion 29, Gud är i allt jag ser.

Gud är fortfarande överallt och i allt för evigt. Och vi som är del av Honom kommer till sist att se förbi alla skenbilder, och känna igen sanningen bortom dem alla.

Oavsett vad jag väljer att ha för benämning på Alltet, Gud är bortom ord, så är det här en energi som hela tiden är närvarande och som finns i allt.
Allt är ett. Det finns ingen separation.
När jag förstår de blir det lättare att se på hela skapelsen med ett öppet sinne.
När jag släpper taget om mina värderingar av alla ting så kommer jag att få en personlig upplevelse av vad Gud är.

Lektion 30, Gud är i allt jag ser eftersom Gud är i mitt sinne.

Det som händer utanför är ett resultat av det som händer inom mig.
Jag förstår därmed att ”problemet” kan lösas på ett ganska simpelt vis.
Vad matar jag mitt sinne med?
Vad ”ser” jag på utsidan?
Använder jag enbart mina fysiska ögon (?), för i så fall är det omöjligt att se Gud i allt.
Det sanna seendet kommer från sinnet. Det kommer inifrån.
Därför måste jag vara medveten om vad jag väljer att mata sinnet med.
Är det kärlek, eller är det rädsla?
Väljer jag kärlek ser jag förening. Väljer jag rädsla ser jag separation.

acimrep

Repetition 1, lektion 55

Lektion 21, Jag är fast besluten att se tingen på ett annat sätt.

Det jag nu ser är endast tecken på sjukdom, katastrof och död. Detta kan inte vara det som Gud skapade åt sin älskade Son.
Själva det faktum att jag ser sådana ting är bevis på att jag inte förstår Gud. Därför förstår jag inte heller Hans Son. Det jag ser säger mig att jag inte vet vem jag är.
Jag är fast besluten att se vittnesbörden om sanningen i mig istället för de vittnesbörd som visar mig en illusion om mig själv
.”

Lektion 22, Det jag ser är en form av hämnd.

För varje gång jag tänker att någon på utsidan attackerar mig så upplever jag att måste jag gå till försvar. Detta för att jag projicerar mina egna tankar och min ilska på världen. Jag har i mitt sinne skapat något på utsidan som attackerar mig.
När jag då går till attack mot världen utanför så blir det en typ av ”hämnd” på den/det som väckt min ilska.

Följdfrågan blir: gynnar det här min inre frid?
Naturligtvis inte! Vill jag ha inre frid behöver jag släppa taget om den yttre värld jag hittat på.
Jag behöver släppa taget om, och förlåta, det förflutna.
Jag kan inte längre låta mig triggas av sådant som inte är verkligt.
Jag behöver ta ansvar för mina egna tankar, för jag vet att det är jag som skapar det jag ser på utsidan.

Lektion 23, Jag kan undkomma den värld jag ser genom att ge upp tankarna på attack.

Jag har skapat världen jag ser! Alltså skapar jag det jag ser som fientligt. Det som gör att jag tänker att jag måste gå till attack. Det som gör att jag klagar över att ”allt händer mig” hela tiden”.
Jag kan sitta här och klaga hur mycket som helst. Världen kommer inte att förändras ändå.
Jag kommer att fortsätta att uppleva det som att jag blir attackerad så länge jag tror att det är något på utsidan som gör något mot mig.
Jag kommer att fortsätta att vara rädd så länge jag inte förstår att jag skapar med mina tankar.
Det är ingen annan (där ute) som får mig att må dåligt, vara rädd eller känna mig attackerad.
Det är jag själv som med mina tankar skapar upplevelsen av att jag mår dåligt, är rädd eller blir attackerad.
Det är inget på utsidan som måste förändras för att jag ska må bra.
Det är mina tankar om världen jag måste förändra.
När jag blickar utåt måste jag förstå att det är jag som skapat filmen som spelas upp på bioduken.

Lektion 24, Jag varseblir inte mitt eget bästa.

Hur skulle jag kunna förstå mitt eget bästa när jag inte vet vem jag är? Det jag tror är mitt eget bästa binder mig bara ännu starkare till illusionernas värld.
Jag är villig att följa den Vägledare Gud har givit mig för att upptäcka vad mitt eget bästa är, eftersom jag inser att jag inte på egen hand kan varsebli vad det är
.”

Lektion 25, Jag vet inte vad någonting är till för.

Det har blivit dags att närma sig ett förenat mål, och det kan bara göras genom att släppa taget om alla de konfliktfyllda mål jag satt upp.
Låt oss säga att jag vill känna inre frid. Jag vill vara lycklig.
Då behöver jag skala av allt det onödiga. Det som gör att jag kommer allt längre bort från önskat resultat.
Jag behöver inse att mina gamla mål var meningslösa. Det räcker så. Jag behöver inte värdera dem som rätt eller fel. Allt handlar om val – frid eller konflikt.

Så vad är jag är beredd att släppa taget om för fridens skull?
Kan jag släppa allt det där jag tror att jag måste göra innan jag får frid? Kan jag inte känna frid redan idag, utan att något måste uppnås först?
Måste jag alltid ha rätt, eller kan jag välja att låta den andra personen få rätt i en diskussion?

Låt mig öppna mitt sinne för världens verkliga syfte genom att ge upp det syfte jag har givit den.

namaste

Repetition 1, lektion 54

Lektion 16, Jag har inga neutrala tankar.

Allt du ser kommer från dina tankar, och eftersom dina tankar inte är neutrala ser du ingenting på ett neutralt vis.
Varje tanke du tänker resulterar antingen i kärlek eller rädsla.

Vad ser du när du tittar på dina tankar?
Märker du att det finns det ett mönster i det du tänker och det du ser på utsidan?

Lektion 17, Jag ser inga neutrala ting.

Det jag ser bär vittnesbörd om det jag tänker.”

Tanken kommer alltid först och på detta följer hur jag uppfattar tingen på utsidan.
Med andra ord, jag kan inte se några neutrala ting eftersom jag inte har några neutrala tankar.

Lektion 18, Jag är inte ensam om att uppleva verkningarna av mitt seende.

I den här världen finns en tro på separation. Vi tror att varje kropp är separat och att vi har individuella sinnen. Vi tror till och med att vi ÄR våra kroppar. Vi identifierar oss med den här behållaren som av sig själv egentligen inte kan göra någonting.
Det här är så verkligt för oss att det blir otroligt provocerande när någon säger att vi alla egentligen är ett. Det avfärdas som galenskap.
Vi vill leva kvar i illusionen.
Men sanningen kvarstår: vi har ett sinne och vi delar detta sinne, och just därför är jag inte ensam om att uppleva verkningarna av mitt seende.

Lektion 19, Jag är inte ensam om att uppleva verkningarna av mina tankar.

Jag är inte ensam i någonting. Allt jag tänker eller säger eller gör lärs ut till hela universum.”

Jag är inte ensam om att uppleva verkningarna av mina tankar, eftersom det bara finns ett sinne. Våra sinnen är förenade.
Det är därför det är så viktigt att ta reda på vad jag egentligen tänker, för det jag tänker påverkar inte bara mig. Och det jag tänker kommer på ett eller annat vis att komma tillbaka till mig. Antingen som en rejäl käftsmäll eller som något kärleksfullt, beroende på hur jag använder mina tankar.

Lektion 20, Jag är fast besluten att se.

Som det är nu ser jag inte sanningen. Jag ser separata kroppar i en värld full av rädsla.
Jag tror att andra gör saker mot mig. Saker som gör att jag måste gå i försvar.
Jag tror att det händer saker där ute. Saker som gör att jag måste gå till attack.
Men… det går att ta sig ur detta ekorrhjul.
Det gör jag genom att förändra mitt sätt att tänka.

Jag vill se den verkliga världen, och låta den lära mig att min vilja och Guds Vilja är en.”

acimrep1