Lektion 246, Att älska min Fader är att älska Hans Son.

”Låt mig inte tro att jag kan finna vägen till Gud om jag har hat i mitt hjärta. Låt mig inte försöka skada Guds Son, och tro att jag kan känna Hans Fader. Låt mig inte underlåta att erkänna mig själv, och fortfarande tro att min medvetenhet kan innehålla min Fader, eller att mitt sinne kan föreställa sig all den kärlek som min Fader hyser för mig, och all den kärlek som jag ger tillbaka till Honom.”

– En Kurs i Mirakler

När jag lyssnar till egot kommer jag aldrig att se ljuset i min broder.
När jag litar till illusionen kommer jag alltid att döma och känna avsky.
När jag lever i denna separation kommer jag inte att finna vägen till Gud.
Jag kommer aldrig att finna frid om jag lyssnar till fel röst.
Men jag vet nu att det är en annan väg jag måste gå, för jag vill inte leva i mörker längre.
Jag vill inte döma allt jag ser, med resultatet att mitt hjärta blir tyngre och tyngre och allt mer slutet.
Idag skall jag acceptera den väg Gud väljer åt mig.
Jag skall se ljuset i min broder, istället för brister och fel.
Jag skall låta mitt hjärta öppnas för den sanna kärleken, för ”kan jag inte se Gud i alla så kan jag inte se Gud alls”.

Sat Nam ❤
/Parameshwari

IMG_2947

Lektion 245, Din frid är med mig, Fader. Jag är trygg.

Din frid är med mig.
Ibland vacklar jag och begår misstag, men jag börjar minnas vem jag är.
Världen där ute påverkar mig inte lika mycket längre.
Jag kan inte tillåta den att göra det, för jag vill leva i frid. Och jag vet nu att det är jag som skapar det jag ser, att allt på utsidan är en spegel.
Jag väljer stillheten, där jag hör Din Röst.
Jag väljer andens vägledning, framför egots vilseledande babbel.
Och kärleken i mig, som växer sig allt större, vill jag dela med mina systrar och bröder så att de också finner vägen till Din frid.
Låt oss alla omslutas av Din kärlek.
Låt Din frid vara med oss varje dag, varje timme, varje sekund.
Bortom tiden. Här och nu.

Kärlek & frid ❤
/Parameshwari

”Och så går vi i frid. Till hela världen ger vi det budskap vi har tagit emot. Och på så sätt kommer vi att höra Rösten för Gud Som talar till oss när vi återger Hans Ord, Vars Kärlek vi erkänner eftersom vi delar det Ord Han givit oss med varandra.”

En Kurs i Mirakler

IMG_3374

Lektion 244, Jag är inte i fara någonstans i världen.

Tema: Världen

”Världen gjordes som en attack på Gud. Den symboliserar rädslan. Och vad är rädsla annat än kärlekens frånvaro? Således var världen tänkt att vara en plats där Gud inte kunde komma in, och där Hans Son kunde vara åtskild från Honom. Här föddes varseblivningen, för kunskapen skulle inte kunna förorsaka sådana vansinniga tankar. Men ögon vilseleder, och öron hör fel. Nu blir misstag helt möjliga, för vissheten är borta.”

– En Kurs i Mirakler

Om jag tror att jag är separerad från mina systrar och bröder, kommer jag att uppleva rädsla i någon form. Det kommer alltid att vara någonting utanför som stör min frid.
Om jag tror att jag är separerad från Gud, kommer jag att känna mig otrygg. Jag kommer att spendera hela livet med att leta efter trygghet i hem, relationer och prylar, utan att finna den.
Om jag tror att jag är en separat enhet, skild från andra, så har jag glömt vem jag är.

Men när jag istället ser ljuset som förenar mig med mina systrar och bröder, upplever jag kärlek.
När jag förblir i Guds närvaro, känner jag mig trygg.
När jag minns vem jag är, kommer jag också att se att vi alla är ett.
Och allt jag behöver göra är att lita till att Gud alltid är vid min sida.
Jag behöver bara fråga, för att få veta vad jag skall göra.
Jag behöver bara öppna mitt hjärta, för att ta emot all den kärlek som strömmar mot mig.
Och när jag så lever genom hjärtat, när jag låter mitt hjärta (istället för huvudet) leda vägen, kommer jag att se med sanningens ögon. Jag kommer att se att det inte finns någonting där ute att vara rädd för, för hjärtat som öppnats har nu makten över tanken som tidigare skapat illusioner.

Sat Nam ❤
/Parameshwari

”Och där är vi i sanning. Inga stormar kan komma in i vårt hems heliga tillflyktsort. I Gud är vi trygga. För vad kan komma att hota Gud själv, eller skrämma det som för evigt kommer att vara en del av Honom?”

– En Kurs i Mirakler

IMG_3034

Lektion 243, Idag skall jag inte döma någonting som sker.

”Fader, idag låter jag skapelsen vara fri att vara sig själv. Jag ärar alla dess delar, i vilka jag är en del. Vi är ett, eftersom varje del innehåller minnet av Dig, och sanningen måste lysa i oss alla som ett.”

– En Kurs i Mirakler

Jag ser träden, men jag ser ännu inte hela skogen.
Jag ser droppen, men ännu inte hela havet.
Jag är medveten om detta, att jag ännu inte ser helheten utan bara delar av den.
Men när jag ärar helhetens alla delar en och en, utan att döma, ser jag tydligare min del i allt.
Jag accepterar min roll i det stora hela.
Jag accepterar min broders roll.
Och tillsammans utgör vi helheten, och Gud.

Sat Nam ❤
/Parameshwari

IMG_3405

Lektion 242, Den här dagen tillhör Gud. Den är min gåva till Honom.

Tema: Världen

”Och så ger vi den här dagen till Dig. Vi kommer med ett helt öppet sinne. Vi ber inte om någonting som vi kanske tror att vi vill ha. Ge oss det som Du vill att vi skall ta emot. Du känner alla våra önskningar och behov. Och du kommer att ge oss allt vi behöver för att hjälpa oss att finna vägen till Dig.”

– En Kurs i Mirakler

Jag skall vara stilla och lyssna.
Jag skall vara stilla och släppa behovet att kontrollera och analysera.
Jag sluter mina ögon och blickar inåt i tystnad.
Härifrån låter jag anden ta över och vägleda mig, för idag lämnar jag över mig helt till Gud.

Sat Nam ❤
/Parameshwari

”Följ Hans Ljus, och se världen som Han ser den. Hör endast Hans Röst i allt som talar till dig. Och låt Honom ge dig den frid och visshet som du har kastat bort, men som Himlen bevarat åt dig i Honom.”

– En Kurs i Mirakler

IMG_3446

Lektion 241, I detta heliga ögonblick är frälsningen här.

Tema: Världen

”Världen är falsk varseblivning. Den är född ur misstag, och den har inte lämnat sin källa. Den kommer inte att finnas kvar längre än tanken som födde den hålls kär. När tanken på separation har ändrats till en tanke på sann förlåtelse, kommer världen att ses i ett helt annat ljus: i ett ljus som leder till sanningen, där hela världen måste försvinna och alla dess misstag lösas upp. Nu är dess källa borta, och även dess verkningar.”

– En Kurs i Mirakler

Jag väljer nu att släppa alla tankar på separation.
Jag väljer att förlåta mina systrar och mina bröder.
Jag förlåter mig själv, för att jag inte visste bättre än att lyssna till egots falska röst.
Jag förlåter mig själv för att jag låtit mina tankar hindra mig från att se sanningen.
Jag släpper smärtan.
Jag släpper sorgen.
Jag släpper ilskan och hatet.
Jag släpper allt, som inte är kärlek.
Låt mig nu genom frälsningen förstå vem jag i sanning är.

Kärlek & frid ❤️
/Parameshwari

”Den dag har kommit när sorgerna försvinner och smärtan är borta. Frälsningens härlighet gryr idag över en befriad värld. Detta är hoppets tid för oräkneliga miljoner. De kommer att förenas nu, när du förlåter dem alla. För jag kommer att bli förlåten av dig idag.”

– En Kurs i Mirakler

IMG_3453

Lektion 240, Rädsla är inte rättfärdigad i någon form.

”Rädsla är villfarelse. Den vittnar om att du har sett dig själv så som du aldrig skulle kunna vara, och därför ser på en värld som är omöjlig. Inte ett enda ting i den här världen är sant. Det spelar ingen roll i vilken form det kan visa sig. Det bär endast vittnesbörd om dina egna illusioner om dig själv.”

– En Kurs i Mirakler

När jag bär ilska inom mig, kommer jag att se ilska utanför mig.
Folk verkar arga och aggressiva, och det ser ut som att det riktas utifrån mot mig.
När jag kritiserar mig själv, kommer jag att kritisera andra.
Jag ser fel överallt, eftersom jag pekar finger mot mig själv och mina egna brister.
När jag ser mitt liv som en enda röra, som måste kontrolleras, så försöker jag också kontrollera andra.
Genom att kontrollera allt omkring mig tror jag att jag lyckas hålla den gnagande ångesten under kontroll, men istället växer den och kräver mer och mer.
Det här är att leva i rädsla, det är att se på världen med rädslans ögon.
Det är att leva i illusionen, där jag tror att det är händelser utanför som påverkar mig.
Jag tror att jag är en kropp separerad från alla andra kroppar och förstår inte att jag själv skapat världen jag ser.

När jag istället ser med kärlekens ögon, då ser jag förening.
Jag ser att allt har ett samband, att allt jag ger det får jag tillbaka.
När jag bär kärleken inom mig, så är det kärlek jag ser på utsidan.
Jag ser samma ljus i mina bröder och systrar som jag ser i mig själv.
När jag ser vänlighet och hjälpsamhet, är det för att jag själv är vänlig och vill hjälpa.
Jag ser att allt är som det skall vara eftersom jag inte behöver kontrollera någonting.
Allt som finns kvar är kärlek, för kärleken har inte längre någon motsats när rädsla inte finns.

Sat Nam ❤
/Parameshwari

IMG_3385