Lektion 222, Gud är med mig. Jag lever och rör mig i Honom.

Tema: förlåtelse 

”Fader, vi har inga ord förutom Ditt Namn på våra läppar och i vårt sinne, när vi nu stilla kommer in i Din Närvaro och ber att få vila tillsammans med Dig i frid en stund.”

En Kurs i Mirakler

Släpp tyngden du bär på min vän.
Släpp dina bröder och systrar fria, så att du själv blir fri.
Bär inte på agg, avundsjuka, missunnsamhet och rädsla.
När du förlåter, och därmed befriar dig från det som blivit ditt fängelse, finns bara frid kvar.
I din förlåtelse strålar ditt eget ljus allt starkare, och du ser ljuset som strålar från alla varelser. Gränser suddas ut och du förstår att allt är enhet. Ett enda medvetande. Och här förenas du med Gud.

– Parameshwari

IMG_3086

Del II, Lektion 221, Ge mitt sinne frid. Låt alla mina tankar vara stilla.

Tema: Förlåtelse

”Ord kommer att betyda lite nu. Vi använder dem bara som vägledare som vi nu inte längre är beroende av. För nu söker vi endast en direkt upplevelse av sanningen.”

– En Kurs i Mirakler

Fader, jag kommer till Dig idag för att söka den frid som endast Du kan ge. Jag kommer i tystnad. I mitt hjärtas stillhet, i mitt sinnes djupaste vrår, väntar jag och lyssnar efter Din Röst. Min Fader, tala till mig i dag. Jag kommer för att höra Din Röst i tystnad, i visshet och i kärlek, säker på att Du kommer att höra mitt rop och svara mig.”

– En Kurs i Mirakler

Befria dig från de bilder av skuld och skam som du skapat i ditt sinne.
Du är oskyldig som det nyfödda barnet. Som blomman som slår ut på ängen.
Du är fullkomlig i din skapelse, för du är som Gud skapade dig.
Befria ditt sinne från det som inte är kärlek till dig själv.
Befria ditt sinne från det som inte är kärlek till dina systrar och bröder, för de är lika fullkomliga som du själv.

– Parameshwari

gemittsinnefrid

Repetition VI, Lektion 220

(200) Det finns ingen annan frid än Guds frid.
Jag är inte en kropp. Jag är fri. För jag är fortfarande som Gud skapade mig. 

”Kom hem” säger lektionen, och nu har det blivit dags att komma hem till den sanna friden.
Du har så länge sökt finna frid och glädje i den här världen. Du har sökt den i pengar, jobb, kärleksrelationer, ett fint hus eller en snygg bil. Men det fungerar ju inte på det viset.
Det ger ett tillfälligt glädjerus, sedan är tomheten tillbaka.
Du behöver inte söka efter friden i den här världen längre, för friden har du redan i dig.
Leta inte längre på utsidan efter något som ska rädda dig. Du behöver bara vara stilla och be om att få frid, och friden skall komma till dig.
Släpp taget om illusionen och förlåt dig själv för att du låtit dig hypnotiseras av den så länge.
Befria dina systrar och bröder från illusionen, och du skall själv bli fri.

Sat Nam
/Parameshwari

”Låt mig inte avvika från fridens väg, för på andra vägar än denna är jag förlorad. Men låt mig följa Honom Som leder mig hem, och friden är lika viss som Guds Kärlek.”

En Kurs i Mirakler

IMG_3038

Repetition VI, Lektion 219

(199) Jag är inte en kropp. Jag är fri.
Jag är inte en kropp. Jag är fri. För jag är fortfarande som Gud skapade mig. 

Du kan inte vara fri så länge som du varseblir en kropp som dig själv. Kroppen är en begränsning. Den som söker efter frihet i en kropp, söker efter den där den inte går att finna. Sinnet kan befrias när det inte längre ser sig självt som i en kropp.”

Jag är Guds Son. Var stilla, mitt sinne, och tänk ett ögonblick på detta. Och återvänd sedan till jorden, utan någon förvirring om det som min Fader för evigt älskar som Sin Son.

– En Kurs i Mirakler

varberg

Repetition VI, Lektion 218

(198) Endast mitt fördömande skadar mig.
Jag är inte en kropp. Jag är fri. För jag är fortfarande som Gud skapade mig. 

Endast mitt fördömande skadar mig. Endast min egen förlåtelse gör mig fri.”

Meditera över dessa två meningar idag.
Är du medveten om vad som händer när du dömer, eller attackerar, någon annan?
Hur känns det i dig när du gjort det?
Och hur känns det i dig när du förlåtit och helt släppt taget om gammalt agg?

Kärlek & frid  ❤
/Parameshwari

”Mitt fördömande skymmer mitt sanna seende, och genom mina oseende ögon kan jag inte se min härlighet i det sanna seendets ljus. Men idag kan jag se denna härlighet och glädja mig”

En Kurs i Mirakler

asiaspa

Repetition VI, Lektion 217

(197) Det kan bara vara min egen tacksamhet som jag förtjänar.
Jag är inte en kropp. Jag är fri. För jag är fortfarande som Gud skapade mig. 

Den här lektionen visar att du inte ska sitta och vänta på att någon annan ska visa tacksamhet för saker du gjort. Den vill be dig att sluta leta efter bekräftelse utifrån, och att du inte skall bli besviken om du inte får det.
Blir du upprörd för att ingen ”ser dig” går du till attack, och den enda som drabbas av attacken är du själv.
Var istället tacksam för din egen skull. Ge tacksamhetens gåvor till dig själv, så att du får behålla dem. När du är tacksam för din egen skull behöver du ingen bekräftelse utifrån. Det spelar ingen roll om ingen uppskattar det du gör, för du har det redan i dig själv.
Neka inte dig själv denna tacksamhet, för du är som Gud skapade dig.

– Parameshwari

”Vem skulle tacka för min frälsning om inte jag själv? Och hur, om inte genom frälsningen, kan jag finna det Själv Som förtjänar mina tacksägelser?”

En Kurs i Mirakler

IMG_3282

Repetition VI, Lektion 216

(196) Det kan bara vara mig själv som jag korsfäster.
Jag är inte en kropp. Jag är fri. För jag är fortfarande som Gud skapade mig. 

Den här kursen utesluter ingen.
Den säger inte att en broder eller syster inte är värdig.
Den säger inte att den är för vissa utvalda, eller att någon är bättre än någon annan.
Det skulle vara motsägelsefullt då dess budskap är att vi alla är ett.
Om vi alla är ett kan ingen uteslutas.
Vill du utesluta någon är det egot som talar. Egot vill ju som bekant behålla allt för sig självt och inte dela med sig till andra.
I detta kommer vetskapen att allt du attackerar eller försvarar dig emot endast drabbar dig själv. Det blir dig själv du ”korsfäster”.
Den dag du inser att vi alla är ett kommer du att helas.
Du kommer att förstå att det du ger till dina bröder och systrar är det du själv får.

– Parameshwari

”Allt jag gör, gör jag mot mig själv. Om jag attackerar, lider jag. Men om jag förlåter, kommer frälsningen att ges till mig.”

En Kurs i Mirakler

jesus